Tutkittua tietoa

Itä-Suomen yliopistossa on käynnissä Arja Puskan arviointitutkimus Verkkopuntarista. Alustavissa, vielä julkaisemattomissa tuloksissa on viitteitä positiivisista, terveyttä edistävistä vaikutuksista. Tuloksista tiedotetaan lisää keväällä 2018.

Vuoden 2018 alussa käynnistyy yhteistyössä Turun yliopiston kanssa SydänPORTAAT -tutkimus, jossa Verkkopuntari on interventiona. Kyseisen real life -tutkimuksen tarkoituksena on tutkia muun muassa laihduttamisen vaikutuksia osallistujien kardiometabolisten (eli sydän- ja verisuonisairauksien sekä aineenvaihdunnanhäiriöiden) riskitekijöiden vähentymiseen, työkykyisyyteen ja elämänlaatuun.