Tasokas sisältö

Verkkopuntari on kehitetty monialaisesti yhteistyössä asiakkaiden, liikunnan, ravitsemuksen, lääketieteen, psykologian ja viestinnän ammattilaisten kanssa RAY:n tuella vuosina 2011-2015. Painonhallintayhdistys ry on palkinnut Verkkopuntarin Vuoden 2011 painonhallintaohjausteko -kunniamaininnalla. Verkkopuntari on saanut huomiota myös tutkimuskentällä.

Verkkopuntaria kehitetään Verkkopuntari 2.0 -hankkeessa vuosina 2017-2020. Jos sinulla on toiveita tai kehittämisehdotuksia koskien Verkkopuntaria, ota yhteys Verkkopuntari-tiimiin toimisto.satakunta@sydan.fi tai soita 050 342 8945.

Verkkopuntari 2.0 – työikäisten toimintakyvyn parantamiseksi -hanke on osa Toimintakyky kuntoon -avustusohjelmaa (2017-2020), joka on yksi kolmesta Sosiaali- ja terveysministeriön rahoittamasta, Suomi 100-avustusohjelmasta. Ohjelman kohderyhmänä ovat työikäiset suomalaiset, joiden toimintakyky on heikentynyt tai vaarassa heikentyä.