Tutkittua tietoa

Itä-Suomen yliopistossa on käynnissä Arja Puskan arviointitutkimus Verkkopuntarista. Lue Verkkopuntariohjelma ohjaajien kokemana -tutkimusraportti tästä.

Lisäksi alustavissa, vielä julkaisemattomissa Verkkopuntari-ryhmiin osallistuneiden tutkimustuloksissa on viitteitä positiivisista, terveyttä edistävistä vaikutuksista.

Vuoden 2018 alussa on käynnistynyt yhteistyössä Turun yliopiston kanssa SydänPORTAAT -tutkimus, jossa Verkkopuntari on interventiona. Kyseisen real life -tutkimuksen tarkoituksena on tutkia muun muassa laihduttamisen vaikutuksia osallistujien kardiometabolisten (eli sydän- ja verisuonisairauksien sekä aineenvaihdunnanhäiriöiden) riskitekijöiden vähentymiseen, työkykyisyyteen ja elämänlaatuun.